drpaga62@gmail.com 06(70)319-3891, 06(1)203-4880

Ahogyan minden orvostudomány, úgy a fogászat is számos változáson ment keresztül az első ilyen jellegű próbálkozások óta. Vajon hogyan fejlődött fel a mai szintre és kik voltak ennek úttörői? Az alábbiakban erre adunk rövid válaszokat:

 • Elsőként ő javasolja az aranylemez borítást a fog megtartása érdekében. A melegre fájdalommal reagáló lyukas fogat a beavatkozás előtt hűsítő hatású anyagokkal, a hidegre érzékenyt pedig hevítő hatású szerekkel töltik fel. Ha ezek hatásának elmúltát követően a fog nem fáj elviselhetetlenül, jöhet az aranytömés. Kauterizálásnál (tüzes vassal történő égetésnél), fogfájás ellen alkalmazva, Giovanni a beteg fog kifúrását is javallja: "és ha szükséges, egy kis fúróval át kell fúrni a fogat, hogy a kauterizáló, azaz égető erő eljusson a beteg helyre".

  Responsive image
  Egy asszony a foghúzóhoz kíséri férjét
  (tollrajz egy 1467-es sakktáblakönyvből - Landesbibliothek, Stuttgart)

  A szöveg első három sora: "Hallottam egy történetet egy asszonyról, ki férjének négy beteg fogát is kivétette...". A középkorban a "fogtörő"-nek nevezett foghúzók a kézműves-seborvosok külön csoportját alkották. Ugyanúgy, mint a szemorvosok, a hályogszúrók, mint az okkult gyógyítók, a kőmetszők és sérvoperálók, elsősorban vásárról vásárra járva vagy egyéb sokadalmakban, vándorolva működtek.

 • A "pelikán"-t, a fogak eltávolítására szolgáló eszközt először Németországban állítják elő. Az effajta eszközök azért viselik a pelikán nevet, mert "alakjuk olyan, akár egy pelikán csőréé, és egy talppal vagy lábbal más fogakba kapaszkodnak" - magyarázza az olasz anatómus, aquapendentei Hieronymus Fabricius.

  Responsive image
  Pelikánfogó és Hieronymus Fabricius (1537-1619)

  Ambroise Paré francia seborvos a pelikán különböző formáit írta le, melyeket a vasból készült, és akkoriban igen elterjedt fogemelő szerszám mellett használtak. A beavatkozás után érvégést kell végezni, a fogüreget ujjal össze kell nyomni, majd a szájat ecetes vízzel kell öblögetni.

 • Párizsban megjelenik a francia Pierre Fauchard (1680-1761) A fogsebészet és a fogkezelés (Le chirurgien dentiste ou traité des dents) című kétkötetes munkája. Ezt az elsőként megjelent fogászati könyvet A francia fogorvoslás címmel 1733-ban Berlinben is kiadják. A könyvben megtaláljuk a kor fogászattal kapcsolatos anatómiai és sebészeti ismeretanyagát, de a foghúzás gyakorlati módszereit is.

  Responsive image
  A fogsebészet és a fogkezelés

  A könyv megírásakor Fauchard elsősorban saját tapasztalataira támaszkodott. A könyv első kötetének 38 fejezetéből 26-ot, valamint a második kötetet Fauchard a foggyógyászat egyes területei megismerésének szentelte. Így az első fejezetben például A fogak szerkezetéről, fekvéséről és egymással való kapcsolatáról ír, saját, addig szerzett tapasztalatai alapján. A fogbetegségek fogalmának pontos meghatározására és a kezelésükhöz használt legbiztosabb gyógyszerek megadására is törekedett. Ebbe az új tudományos megközelítésmódba azonban még beletartoztak a hagyományos eljárások csökevényei is, mint például a fogszuvasodás megelőzésére ajánlott, saját vizelettel történő napi szájöblögetés. A fogférgek elméletével kapcsolatban, amelynek alapjában véve Nicholas Adry (1701), más néven a "Féregdoktor" dolgozott ki, Fauchard szkeptikusan foglalt állást. A fogbetegségek okát ő inkább a szervezet nedváramlásának felborulásában látta, és úgy vélte, hogy nem a férgek rágják, illetve lyukasztják ki a fogakat, hanem az ételek vagy a romlott nyál, esetleg különböző férgek visszamaradt petéi okozzák a fogszuvasodást. Pierre Fauchard munkája lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy a foggyógyászat mint önálló speciális szak leváljon a sebészetről, és fokozatosan önálló szakká nője ki magát.

  Responsive image
  Pierre Fauchard (1678-1761) és Nicolas Adry (1658-1742)

  Responsive image
  A fogférgek ábrázolása 1708-ból (elefántcsont)
  A fogfájásért és a fogromlásért felelősnek tartott fogférgekkel kapcsolatos ősi elképzelések csak a VIII. században, az objektív természetkutatás eredményeinek a tükrében kezdték hitelüket veszteni

 • John Hunter (1728-1793) londoni sebész és anatómus két kötetben adja ki értekezését Az emberi fog természettörténete (Treatise on the Natural History of the Human Teeth) címmel. Ebben az állkapocs és a fog pontos anatómiai leírását adja, megteremtve ezzel a tudományos alapokon nyugvó fogászatot.

  Responsive image
  John Hunter (1728-1793)

  Responsive image
  Az emberi fog természettörténete

  Hunter javasolta elsőként a pulpa (fogbél) teljes eltávolítását a fog tömése előtt. A transzplantáció lelkes híve, mely akkortájt ugyan kétséges kimenetelű, de Angliában elterjedt fogpótlási művelet volt. Tagadta, hogy egy fog egyik emberből a másikba való átültetése betegségek átvitelét is jelentheti: "A legjobb a dologban az, hogy nagyon sok olyan ember van, akiknek egy-egy foga olyan alkatú, hogy egy kihúzott fog helyébe történő beültetés sikeres lehet, mivel igen gyakori, hogy az eredeti fognál sokkal biztosabban ül a helyén". Hunternek ez a fiatalkori fogászati tevékenysége csupán egy epizódja munkásságának. Az anatómia és a sebészet terén sokkal széleskörű munkát végzett. Mint kórboncnok sebész, részletesen leírta az idegsokkot, a visszérgyulladást, az általános fertőzést és a bélcsavarodást. 1794-ben posztumusz megjelent értekezése a gyulladásos betegségekről és a lőtt sebek ellátásáról alapvető jelentőségű a tábori sebészetben.

 • A párizsi fogász, Chémant kifejleszti a porcelánprotézist, amelyet törhetetlennek és szagtalannak hirdet. A XVIII. század vége felé a fogátültetés, minden veszélye ellenére is gyakorlattá vált.

  Responsive image
  Nicolas Dubois de Chémant (1753-1824)

  Responsive image
  Mineral Paste Teeth

 • James Beall Morrison (1829-1917) amerikai fogorvos bejelenti szabadalmát a "fogászati gépre". Egy lábbal hajtható fogfúró szerkezetről van szó, melynek fúrója 2000/perc fordulatszámmal működik. 1872-ben került piacra ez a készülék, mely forradalmasította a fogászatot. A Morrison-féle fogászati gép három évtizeden át uralkodó helyzetben maradt a fogorvosi gyakorlatban, és csak fokozatosan szorult háttérbe az elektromos berendezésekkel szemben. A lábbal hajtható fúró használata nagy ügyességet igényelt, minthogy a szakembernek egyszerre kellett egyensúlyt tartania és a fogat kezelnie. A fúró hamarosan a fogorvosi munka félelemmel övezett jelképe lett.
  John Greenwood (1760-1819) már 1790-ben konstruált egy lábbal hajtható fogfúró készüléket a rokka mintájára, ami azonban nem keltett különösebb figyelmet. Később gőzzel hajtott szerkezetet készítettek ilyen célra, de ez sem terjedt el.
  1869-ben Morrison öntöttvasból fogászati széket készített, amelyet minden irányban be lehetett állítani. Az 1880-as évektől alkalmazták a hidraulikus elv szerint működő, olajpumpával mozgatható fogorvosi széket.

  Responsive image
  Az első öntöttvasból készült Morrison-féle szék 1872-ből