drpaga62@gmail.com 06(70)319-3891, 06(1)203-4880

Lehetnek genetikailag meghatározott, vagy szerzett (környezeti hatásokra jelentkező) rendellenességek. A környezeti hatások sokrétűek, lehetnek hormonhatások, anyagcserezavarok, fertőzések, gyógyszerek (például tetraciklin), fizikai, kémiai tényezők. Ezek hatása érvényesülhet a méhen belüli, vagy a születés utáni életben.

A fogak számának a rendellenességei:
- Anodontia – lehet teljes, amikor egyetlen fog sem fejlődik ki, és részleges, amikor egy fog vagy fogcsoport hiányzik.
- Hyperodontia – számfeletti fogak

A fogak méreteinek a rendellenességei:
- Macrodontia – a fogak a normálisnál nagyobbak
- Microdontia – a fogak a normálisnál kisebbek

A fogak alaki rendellenességei:
- Geminatio dentinum – ikerfog (akkor következik be, amikor a fejlődő fog nem teljesen hasad két fogra)
- Fusio dentinum – fogösszeolvadás (két szomszédos fog egyesülése a fejlődés során)
- Concretio dentinum – a már kifejlett szomszédos fogak a cementtel kapcsolódnak össze
- Hipercementózis - idiopátiás , nem daganatos állapot, amelyet a normál cement (meszesedett szövet) túlzott felhalmozódása jellemez egy vagy több fog gyökerén. A vastagabb cementréteg megnagyobbodott megjelenést kölcsönözhet a fognak, ami főleg a fog csúcsán vagy csúcsain jelentkezik.
- Dilaceratio – a foggyökér jelentős szöglettörése
- Dens invaginatus vagy dens in dente – a fogban egy tasak található, mely zománccal bélelt
- Ektópiás zománc - egy szokatlan helyen, például a fog gyökerében található zománc
- Dens evaginatus – járulékos csücsök jelenléte
- Taurodens vagy talpasfog – rendellenesen nagy pulpakamra, a gyökérelágazódás csak a csúcsi harmadban történik meg
- Számfeletti gyökerek (Radices supranumerarie, a vártnál nagyobb számú gyökér jelenléte a fogon)
- Gyökérösszeolvadás (Fusio radicorum dentis)

Responsive image
Két tejfog összeolvadása

Responsive image
Taurodens vagy talpasfog
A taurodontizmust a pépkamrák megnagyobbodásaként határozzák meg, amikor a furkációs terület a gyökér csúcsa felé tolódik el. Klinikailag nem diagnosztizálható, és radiográfiás vizualizációt igényel, mivel a taurodontikus fog koronája normálisnak tűnik, és megkülönböztető jegyei az alveoláris perem alatt vannak. A taurodontizmus megjelenhet tej- vagy maradandó fogakban, egy- vagy kétoldalilag, de leggyakrabban az ember maradó őrlőfogaiban fordul elő. A taurodontismus mögött meghúzódó mechanizmus a Hertwig-féle hámgyökérhüvely meghibásodása vagy késői invaginációja, ami a gyökérfurkáció apikális eltolódásához vezet.

Helyzeti rendellenességek:
- dőlt fogak
- rágósíkot el nem érő, vagy azt túl érő fogak (infra- és suprapositio)
- transpositio dentis – két fog helyet cserél egymással
- ectopia dentis – a fogsoron kívül elhelyezkedő fog, leggyakrabban szemfognál fordul elő
- heterotopia dentis – a fogsortól távol, vagy a szájüregen kívül megjelenő fog

A helyzeti rendellenességeken fogszabályzással lehet javítani, ez főleg fiatalkorban jellemző.

A kemény szövetek képzésének a zavarai:
- Amelogenesis imperfecta – a zománcképzés zavara
- Dentinogenesis imperfecta – a dentinképzés zavara
- Odontodysplasia regionalis – a zománcot, a dentint és a cementet is érinti

Ajak- és szájpadhasadék és kapcsolatuk a fogászati ​​anomáliákkal
Az ajak- és szájpadhasadékban (CLP) szenvedő betegeknél számos fogászati ​​anomália létezik. Mindkét fogsor érintett lehet; azonban általában az érintett oldalon láthatók. Leggyakrabban hiányzó fogak, számtalan vagy elszíneződött fogak láthatók; gyakori azonban a zománc diszplázia, elszíneződés és a gyökérfejlődés késleltetése is. Az ajak- és szájpadhasadékos gyermekeknél az alveolaris hasadék régió oldalsó metszőfoga a legmagasabb a fogfejlődési rendellenességek előfordulási gyakorisága; ez az állapot a fogak összetorlódásának oka lehet. Ezt fontos figyelembe venni a kezelés helyes megtervezéséhez, szem előtt tartva a funkciót és az esztétikai szempontokat. A kezelés helyes összehangolásával megelőzhetők az invazív kezelési eljárások, ami sikeres és konzervatív kezelést eredményez.

Rengeteg kutatási tanulmány készült bizonyos fogászati ​​anomáliák előfordulásának kiszámítására a CLP-populációkban, azonban számos eredmény született.

Egy brazil repedezett betegek fogászati ​​anomáliáit értékelő vizsgálatban a férfi betegeknél nagyobb volt a CLP, az agenesis és a számfelesleg előfordulási gyakorisága, mint a női betegeknél. Komplett CLP esetén a bal maxilláris laterális metszőfog volt a leggyakrabban hiányzó fog. A számfeletti fogak jellemzően a hasadéktól távolabb helyezkedtek el. Egy jordániai alanyokon végzett vizsgálatban a fogászati ​​anomáliák gyakorisága magasabb volt a CLP-betegeknél, mint a normál alanyoknál. A betegek 66,7%-ánál figyeltek meg foghiányt, a leggyakrabban érintett fog a maxilláris laterális metszőfog. A betegek 16,7%-ánál figyeltek meg számfeletti fogakat; egyéb leletek közé tartozott a mikrodontia (37%), a taurodontismus (70,5%), a transzpozíciós vagy méhen kívüli fogak (30,8%), a tágulások (19,2%) és a hypoplasia (30,8%). A mikrodontia, a dilaceráció és a hypoplasia előfordulása szignifikánsan magasabb volt a kétoldali CLP-betegeknél, mint az egyoldali CLP-betegeknél, és egyik anomália sem mutatott jelentős szexuális dimorfizmust.

Ezért nyilvánvaló, hogy az ajak- és szájpadhasadékban szenvedő betegek számos fogászati ​​anomáliát mutathatnak. A fogászati ​​problémák helyes kezelése és progressziójának megelőzése érdekében elengedhetetlen a páciens klinikai és röntgenvizsgálata. Hasznos megjegyezni azt is, hogy az ajak- és szájpadhasadékkal rendelkező betegek automatikusan 5-ös pontszámot kapnak az IOTN-en (fogszabályozási szükséglet indexe), ezért alkalmasak a fogszabályozó kezelésre, a fogszabályzóval való kapcsolattartás elengedhetetlen a kezelés sikeres koordinálásához és megtervezéséhez.Anodontia


A fogászatban a fogak veleszületett hiányát anodontiának nevezzük. Ezt az igen ritka kórképet egy genetikai rendellenesség okozza, és az ectodermalis dysplasiák közé soroljuk. Sokszor egyéb rendellenességgel társul, mint például Down-kór, nyúlajak, teljes hasadék. Az érintett fogcsírák ilyenkor teljesen hiányoznak. Két formáját különböztetjük meg:

anodontia vera: A fogazat teljes hiánya egy nagyon ritka fejlődési rendellenesség, mely érintheti mind a tejfogakat, mind a maradó fogakat.

hypodontia (anodontia partialis, oligodontia): A részleges veleszületett foghiány gyakoribb mint a teljes, maradófogaknál gyakrabban előfordul és leginkább a bölcsességfogak érintettek. Hypodontiánál egy vagy több fog érintett, míg oligodontiánál teljes fogcsoportok hiányozhatnak. A Bolk-féle terminális redukció elve alapján a maradó fogazatban eltűnnek az egyes fogcsoportok utolsó tagjai. Így a leggyakrabban hiányzó fogak a kismetszők, a második kisőrlők és a bölcsességfogak. Kivétel az alsó fogsoron a középső metsző, mely gyakrabban hiányzik, mint az alsó kismetsző.

Következmények:
A fogak bizonyos fokig stimulálják az állcsontok növekedését, ezért részleges vagy teljes anodontiánál előfordulhat az állkapcsok növekedési rendellenessége is (micrognathia). A szájüregben lévő lágyszövetekre is negatív hatást fejt ki. Később kialakulhatnak funkcionális és pszichoszociális következmények, például beszédproblémák (frontfogak hiányánál, főleg a dentolabialis hangok képzésekor), étkezési problémák és egyéb szekunder jelenségek.Hyperodontia


Hyperodontiának nevezzük a (veleszületett) számfeletti fogak megjelenését. Kialakulhat, ha kettéhasad a fejlődés során a fogcsíra (ilyenkor alakjában és méretében egy kisebb, csökevényes fog valószínű) vagy ha a foglécből a kelleténél több fogcsíra fejlődik ki. Leggyakrabban a maradófogaknál, a felső állcsont frontális területén fordul elő, de a tejfogaknál is létrejöhet. Megkülönböztetünk normális méretű és alakú számfeletti fogat (dens supranumerarius), illetve kisebb vagy szabálytalan alakút (dens supplementarius). A hyperodontia megjelenésének leggyakoribb formája a mesiodens, amely a maxilláris nagymetszők között észlelhető. Gyakran előfordul a bölcsességfog mögött, negyedik őrlőfognak nevezett számfeletti fog (inkább a maxillában).

Diagnosztika:
A preeruptív szakaszban (előtörés előtt) kimutathatjuk röntgensugárzás segítségével, illetve előtörés után (posteruptiv) láthatóvá válik. Hyperodontiát észlelhetünk egyéb kórképek tüneteiként, mint például Gardner-szindrómánál, cleidocranialis dysostosisnál stb.

Következmények:
A legtöbb számfeletti fog az állcsontban marad, helyhiány miatt viszont kialakulhat a fog impactálódása (állcsontban rekedés). A számfeletti fog káros hatású lehet a szomszédos fogak gyökereire, létrejöhet a szomszédos fogak vándorlása, illetve felmerülhetnek a későbbiekben esztétikai- és beszédproblémák (leginkább mesiodensnél, dentolabialis hangok képzésekor: pöszeség).MakrodontiaA Macrodontia a lokalizált gigantizmus egy fajtája, amelyben a fogak a normálisnál nagyobbak. Úgy gondolják, hogy a maradandó fogakban észlelt macrontia a világ népességének körülbelül 0,03-1,9 százalékát érinti. Általában a macrodontiában szenvedő betegek szájában egy vagy két fog van, amely abnormálisan nagy; azonban számos esetben egyetlen fog növekedése is megfigyelhető.

A macrodontiák három típusa a valódi generalizált macrodontia, a relatív generalizált macrodontia és az egyetlen fog macrodontiája. A valódi generalizált macrodontia nagyon ritka, míg az egyetlen fog makrodontiája sokkal gyakrabban észlelhető. A macrodontiát nem szabad összetéveszteni más szájüregi betegségekkel, mint például a taurodontizmussal (bikafogak), a fúzióval (kettős fog), vagy az állkapcsok viszonylag kicsinyével, ami a macrodontia megjelenését kelti.

A betegek időnként más, macrodontiával összefüggő társbetegségeket is mutatnak, mint például az agyalapi mirigyek megnagyobbodása és az arc egyik oldalán abnormális növekedés.

Jelek és tünetek
Ahogy az az orvostudomány minden aspektusánál szokásos, az emberek egyedi eredendő különbségekkel rendelkeznek fiziológiájukat tekintve, amelyek az egyéniségüket alkotják. Ez igaz a fogászati ​​morfológiára is, mivel az emberek különböző formájú és méretű fogakkal rendelkeznek; azonban az emberek általában olyan fogakkal rendelkeznek, amelyek mérete arányos az állkapcsa méretével. A szakemberek általában első pillantásra képesek felismerni a macrodontia jeleit, tekintettel a fog megjelenésének szabálytalanságára a többi foghoz képest, valamint a pácienstől életkora és neme alapján várható fogméret tekintetében.

A macrodontiával számos tünet jelentkezik, többek között:

- A szomszédos fogak eltolódása és túlzsúfoltság.
- Elzáródás , amely szabálytalan harapást eredményez, amely súlyos állkapocs ízületi fájdalmat okoz.
- A fogak alakjának egyenetlensége miatt üregek alakulnak ki.
- Jelentős önértékelési és önbizalom-problémák a fizikai megjelenésükkel kapcsolatban.

Okok
A Macrodontia nem olyan rendellenesség, amely a felnőttkorban hirtelen jelentkezik, hanem a fogak növekedése közben. A macrodontia okait még mindig kutatják, és a gyermekfogászaton belül is vizsgálják. Általában azonban a macrodontia olyan genetikai szindrómákkal jár együtt, mint a fogászati ​​szindróma , az inzulinrezisztens cukorbetegség , az arc hemihiperplázia , a KGB-szindróma , az Ekman-Westborg-Julian-szindróma és a 47 XYY-szindróma . A kutatók megjegyzik, hogy a fognövekedést szabályozó genetikai mutációk a fogak rendellenes növekedését okozhatják. A betegséggel összefüggő genetikai állapotok némelyike ​​szintén összefügg a hormonális egyensúlyhiánnyal, és valószínűleg összefügg aagyalapi mirigy , ami deviáns fognövekedést eredményez.

Ezenkívül kimutatták, hogy a korai gyermekkori tényezők jelentős szerepet játszanak a macrodontia kialakulásában; diéta, toxinoknak vagy sugárzásnak való kitettség és egyéb környezeti tényezők növelik a macrodontia növekedésének valószínűségét.

Kórélettan
Bár a kutatók elismerik, hogy a macrodontia valódi oka ismeretlen, ennek a betegségnek számos kulcsfontosságú oka van, amelyeket érdemes megemlíteni, hogy megértsük, hogyan származik ez a betegség. Két kulcsfontosságú mechanizmus, amelyre a tudományos irodalom általában hivatkozik ezzel az állapottal kapcsolatban, az, hogy az agyalapi mirigy gigantizmusában szenvedő betegek macrodontiát mutatnak, valamint a genetikai rendellenességben szenvedő KBG-szindrómában szenvedők .

A gigantizmus egy olyan szindróma, amely az agyalapi mirigy adenoma következtében a növekedési hormon túlzott szekrécióját ( hiperszomatotropizmust ) okozza . A növekedési hormonok kritikus szerepet játszanak a szomatikus növekedés serkentésében és az anyagcsere szabályozásában. A növekedési hormon felszabadító hormon vagy a GHRH a legfontosabb stimulátor, míg a szomatosztatin a növekedési hormon szintézisének és felszabadulásának kritikus gátlója. A növekedési hormon szabályozza az inzulinszerű növekedési faktor 1 szintézisétvagy 1GF-1), amely szabályozza a szervezet növekedését. Az IGF-1-et elsősorban a máj, de a szervezet szövetei is termelik. A növekedési hormon kezdetben inzulinszerű hatást fejt ki azáltal, hogy növeli a glükóz felvételét az izmokban és zsírokban, valamint serkenti az aminosav-felvételt és a fehérjeszintézist a májban és az izmokban, miközben gátolja a zsírszövetben a lipolízist is. A növekedési hormont szekretáló adenomák a Gs fehérje mutáns formáját tartalmazzák; ez a fehérje az adenilát-cikláz stimuláló szabályozója. A Gs-fehérje ezen mutáns formáját tartalmazó sejteka növekedési hormont még a növekedési hormon-felszabadító hormon (GHRH) hiányában is folytatja. A növekedési hormonról ismert, hogy fokozza a csont és a fog kemény szöveteinek, például a dentin , a cement és a zománc képződését. Az ezekben a szövetekben látható növekedési hormon receptorok közvetítik a helyi növekedési reakciókat. És mivel a Gs-fehérje ezen mutáns formájával rendelkező sejtek továbbra is termelnek GH-t, ez a fogak túlzott növekedéséhez vezethet a páciensben. Így a macrodontia a GH túlzott expressziója miatt jelenik meg a gigantizmus egy formáján keresztül.

Egy másik kulcsfontosságú szindróma, amely a macrodontia kifejeződését eredményezi, a KBG-szindróma . Ez egy ritka veleszületett genetikai szindróma, amelyet az arc diszmorfizmusa , az állandó felső központi metszőfogak makrodontiája és egyéb csontrendszeri rendellenességek jellemeznek. A KBG-szindrómát az ANKRD11 génen belüli mutáció vagy a 16q kromoszómán lévő genetikai anyag elvesztése okozza , amely magában foglalja az ANKRD11 gént is. Ez a mutáció előfordulhat spontán, családi előzmény nélkül, vagy autoszomális domináns módon öröklődik. Ismeretes, hogy ez a gén kölcsönhatásba lép a nukleáris receptor komplexekkel, hogy módosítsa a transzkripciós aktivációt, miközben kritikus szerepet játszik a fogászati, az arckoponya , a csontváz és a központi idegrendszer fejlődésében és működésében is. E mutáció következtében e területek fejlődésének szabályozása, nevezetesen a megfelelő fogfejlődés szempontjából eltér, ami a váz- és fogrendszeri rendellenességeket eredményezi. Lényegében ennek a génnek a mutációja KBG-szindrómához vezet, amelynek olyan tünetei vannak, mint a macrodontia e területek ellenőrizetlen növekedése következtében.

Diagnózis
A macrodontia fogorvos általi diagnosztizálása először egyszerű megfigyeléssel, méréssel és a standard fogmérettel való összehasonlítással történik; ezt később radiológiai vizsgálat kíséri, amely többféleképpen is elvégezhető.

Ahhoz, hogy egy fogorvos megkezdhesse a makrodontiás beteg diagnosztizálásának folyamatát, egyértelmű jeleknek kell lenniük arra vonatkozóan, hogy a fog mérete a környező fogak és az átlagos fogméret tekintetében eltérést mutat. Ez a fogak és a felső állcsont közötti aránytalanságok észlelésével történik. Általánosságban elmondható, hogy ha a páciensnek olyan foga van, amely több mint két szórással nagyobb az életkorára és nemére vonatkozó átlagnál, az a macrodontia fő jele; ez röntgensugarak segítségével történik, és segíthet a már kitört fogak makrodontiájának kimutatásában, valamint a még ki nem tört fogaknál.

A legtöbb fogmorfológiai fogászati ​​anomáliának azonosításához szokásos módon a fizikális vizsgálatot követően radiográfiás vizsgálatot végeznek. Az 1-es szintű röntgenvizsgálatot macrodontia gyanúja miatt azonban csak a beteg kórtörténetének (pozitív kórelőzménye genetikai rendellenességekkel összefüggő veleszületett szindróma), klinikai jeleinek és tüneteinek (megnagyobbodott fogforma/méret), valamint mint a káros sugárzásnak való kitettség kockázata/előnye. A szakember más típusú radiográfiai vizsgálatot is javasolhat, az ortopantomográfiát és az intraorális radiográfiát megfelelő képalkotó technikaként. Ez lehetővé teszi mindkét pofa leképezését egyetlen kétdimenziós képen, valamint csökkenti a sugárzást; ez azokra az esetekre van fenntartva, amikor az 1. szintű radiográfiai vizsgálatok nem tudnak megfelelő információt szolgáltatni. Ezenkívül, ha a korábban említett ajánlásokhoz hasonló kétdimenziós képalkotás nem tud elegendő egyértelmű információt nyújtani a macrodontia által érintett fog és a környező anatómiai struktúrák anatómiai kapcsolatáról, a CBCT használata javasolt. A 3D CBCT képalkotó technikát a lehető legjobban a szóban forgó területre kell célozni, hogy a lehető legkisebb legyen a páciens sugárterhelése, miközben az optimális térbeli felbontás is megmarad. Ezekkel a képalkotó technikákkal a fogorvosok képesek lesznek pontos diagnózist készíteni a macrodontiáról, valamint a páciensben szenvedő macrodontia típusáról.

A macrodontia típusai

Igaz általánosított
Valódi generalizált macrodontiában minden fog a normálisnál nagyobbra nő. Ez a ritka genetikai rendellenesség tünete a növekedési hormon túlzott mértékű, úgynevezett agyalapi mirigy gigantizmusának . Más betegeknek lehet egy Rabson-Mendenhall-szindróma nevű betegsége, amely hajlamosít generalizált macrodontiára. Ez inzulinrezisztenciát okoz, és autoszomális recesszív rendellenesség.

Relatív általánosított
Minden fog valamivel nagyobbnak tűnik a normálnál; általában az állkapcsok kisebbek az átlagosnál. Néha „pszeudomacrodontiának” nevezik, mivel a kis állkapcsok azt az illúziót keltik, hogy a fogak abnormálisan nagyok. A genetika fontos szerepet játszik az ilyen típusú makrodontiákban; az utódok az egyik szülőtől a kis állkapocsméretet, a másik szülőtől pedig a viszonylag nagy fogakat öröklik.

Egyfogú
Egyetlen fog nagyobb, mint a többi. Ez szokatlan, és a koronák megnagyobbodását okozó összeolvadás és csírázás eredménye lehet.

Kezelés
A fogorvos megfelelő diagnózisát követően a betegség súlyosságától függően konkrét kezelési módot javasol. Mivel a macrodontia természete többnyire genetikai szindrómákra vezethető vissza, a szakember valószínűleg azt javasolja a páciensnek, hogy keressen fel egy kozmetikai fogorvost. A kozmetikai fogorvos három fő eljárást végezhet az érintett fogak kinézetének javítására, ezek közé tartozik a fogszabályozás , a fogborotválkozás és a fogak eltávolítása .

A Macrodontia az érintett fog, valamint a szomszédos anatómiai struktúrák eltolódását okozhatja. A fogszabályozás segíthet a fogak kiegyenesítésében, valamint szükség esetén az állkapocs kitágításában. Ez szájpadtágítóval történik, amely megnyújtja a páciens állkapcsát, hogy jobban illeszkedjen a fogak a páciens szájába. A macrodontia miatti fogtorlódás ellen a fogszabályzó javasolhat fogszabályzót és rögzítőelemet , amely segít a fogak kiegyenesítésében, hogy minimalizálja a további eltolódást, és ezáltal a fogak kisebbnek tűnjenek. Ez többnyire a szomszédos fogak kezelése a fog macrodontiája következtében.

A macrodontia másik kozmetikai megközelítése a fogborotválkozás, amelyet általában fog-rekontúrozásnak is neveznek. Ennél a kezelési módszernél a fogorvos kíméletes csiszolóeszközzel borotválkozik és csökkenti a fog méretét. Ez valamivel kisebb fogat eredményez, ami javíthatja a vizuális megjelenést. Ez a módszer általában biztonságos megoldás olyan macrodontiás betegek számára, akiknek egészséges, erős fogaik vannak. Ennek az az oka, hogy ha a fog túl gyenge, akkor a fog leborotválása növeli az érzékenységet és a szuvasodás lehetőségét. Ez egy elterjedt kezelési módszer a közepesen vagy közepesen súlyos macrodontiás esetekben.

A macrodontia elleni küzdelem utolsó módszere az is, hogy egyszerűen eltávolítják az érintett fogat, hogy több hely maradjon a szomszédos fogaknak. Ezáltal a fogak kevésbé zsúfoltnak és kisebbnek tűnnek. Azoknál a betegeknél, akik ezt a kezelési módot választják, általában eltávolítják az érintett fogat, és protézisre vagy műfogakra cserélik, hogy javítsák a száj megjelenését. Ezt a módszert általában azok alkalmazzák, akiknek nagy fájdalmai vannak a túlnőtt fog miatt, és nem kezelhetők a korábban említett másik két módszerrel; általában ez a legbiztonságosabb út abban az esetben. Ez a kezelési lehetőség leginkább a macrodontia súlyos eseteire van fenntartva, amikor a páciens az érintett fog miatt súlyos állkapocsízületi fájdalmat szenved.

Prognózis
A Macrodontia nem halálos betegség, sokkal inkább egy olyan rendellenesség, amely befolyásolja a fogak fizikai megjelenését, és hatással lehet a környező fogakra, ezáltal befolyásolja a fogak általános elhelyezkedését, az állkapocs fájdalmát és egyéb zsúfoltsági problémákat, amelyek a jövőbeni eltolódást eredményezhetik. Nincsenek empirikus adatok a macrodontiának a várható élettartamra vagy a remisszió valószínűségére gyakorolt ​​hatásairól . Ennek az az oka, hogy a fog borotválkozása vagy teljes eltávolítása után nincs esély a macrodontia visszatérésére, mivel nem fertőző.

A hosszú távú hatásokat tekintve számos szövődmény alakulhat ki a kezeletlen macrodontia következtében. Ahogy korábban említettük, a túl nagy fogak esetén az a probléma, hogy a kóros megjelenésen kívül tartós hatást gyakorolhatnak a páciens harapásának mechanikájára, ami jóval gyengébb hatást gyakorolhat, mint a megfelelő méretű fogak esetén. Ennek eredményeként a betegek hosszan tartó problémákkal küzdenek a harapás elrendezésével, valamint folyamatos állkapocsízületi fájdalmakkal, ha harapáshibájuk van. A túlnőtt fog abnormális morfológiája miatt kialakuló fogszuvasodás inkább rövid távú hatás lehet, amely a fogak általános egészségi állapotának hosszan tartó hatását eredményezheti. Ennek az az oka, hogy ha a beteget nem kezelik, ez a fogszuvasodás tovább fejlődik, és végül a fog folyamatos leépüléséhez vezet, és fertőzéseket okoz a környező fogakban és az ínyben.

Epidemiológia
A Macrodontia egy nagyon ritka fogászati ​​rendellenesség, amelyet más fogászati ​​anomáliák mellett jelentettek. A jelentések szerint a macrodontia a lakosság 0,03%-át érinti. Úgy tűnik, hogy a férfiaknál nagyobb a hajlam a betegségre, előfordulási gyakoriságuk 1,2%. Másrészt a nők előfordulási gyakorisága körülbelül 0,9%.

A fogak szabályos növekedésének megzavarása és megnagyobbodása általában 11-12 éves kor előtt vagy között válik nyilvánvalóvá, amikor rendszerint a mandibularis második premolaris kitörése következik be.

Kutatási irány
Noha folyik kutatás a macrodontia tüneteivel és a betegekre gyakorolt ​​hatásaival kapcsolatban, továbbra is alapvető félreértés van azokkal a specifikus patofiziológiai mechanizmusokkal kapcsolatban, amelyek ezt a rendellenességet eredményezik. A jelenlegi kutatások egyértelműen azonosították a páciens megfigyelésének és diagnosztizálásának módszereit különböző képalkotó technikák alkalmazásával. Rengeteg információ áll rendelkezésre a kezelési lehetőségekről is, amelyek többnyire a fogászat kozmetikai ágára összpontosulnak a fogak megjelenésének javítására, valamint a fogak egyszerű eltávolítására a folyamatos fájdalom megállítására. Számos genetikai mutáció van összefüggésben a macrodontia prevalenciájával az ilyen szindrómát mutató betegekben, mint pl.KBG-szindróma vagy azok, akik túlzottan expresszálják a GH -t , de hogy ez hogyan kapcsolódik a fogak keményszövetéhez, és milyen mechanizmussal hat a zománcra és más kapcsolódó tényezőkre, még figyelembe kell venni. Jelenleg nincsenek klinikai vizsgálatok ennek a betegségnek a kezelésére, mivel számos eljárás létezik már az érintett fogak kicsinyítésére; és ha minden más nem segít, a fogorvosok egyszerűen eltávolíthatják a fogat, és a helyére furnérral vagy híddal helyettesíthetik.Mikrodontia


A mikrodontia olyan állapot, amelyben egy vagy több fog kisebbnek tűnik a normálisnál. Az általánosított formában minden fog érintett. A lokalizált formában csak néhány fog érintett. A leggyakrabban érintett fogak a felső oldalsó metszőfogak és a harmadik őrlőfogak .

A mikrodontiával érintett fogak alakja is kóros lehet, és a kóros méret az egész fogat, vagy csak a fog egy részét érintheti.

Definíció
A hímek fogai általában nagyobbak, mint a nőstényeké, és a fogak mérete is fajonként változik. A kóros fogméretet egyesek úgy határozzák meg, hogy a méretek több mint 2 szórással térnek el az átlagtól. Microdontiáról akkor beszélünk, ha a fogak abnormálisan kicsik, a macrodontiáról pedig azt, amikor a fogak abnormálisan nagyok.

Osztályozás
A mikrodontiának 3 típusa van:

Igaz általánosított
Minden fog kisebb, mint a normál méret. A valódi generalizált mikrodontia nagyon ritka, és az agyalapi mirigy törpeségében fordul elő. A növekedési hormon szintjének csökkenése miatt a fogak nem fejlődnek normális méretre.

Relatív általánosított
Minden fog normál méretű, de kisebbnek tűnik a megnagyobbodott állkapcsokhoz képest. A relatív generalizált mikrodontia annak a következménye, hogy az egyik szülő nagy állkapcsot, a másiktól pedig normál méretű fogakat örökölt.

Lokalizált (fókuszos)
A lokalizált mikrodontiát fokálisnak vagy pszeudo-mikrodontiának is nevezik. Egyetlen fog kisebb a normálnál. [3] A lokalizált mikrodontia sokkal gyakoribb, mint a generalizált mikrodontia, és gyakran társul hypodontiával (csökkent fogszám). A lokalizált mikrodontiában leggyakrabban érintett fog a maxilláris oldalsó metszőfog, amely fordított kúp alakú is lehet ("peg lateralis"). Peg laterals jellemzően mindkét oldalon előfordul, és rövid gyökerűek. Lehetséges, hogy öröklődésről van szó, és a mikrodontiák gyakorisága a felső laterálisokban alig 1% alatti. A második leggyakrabban érintett fog a maxilláris harmadik őrlőfog, és ezt követően a számfeletti fogak .

Okok
Számos lehetséges tényező van ebben.

- Veleszületett hypopituitarismus
- Ektodermális diszplázia
- Down-szindróma
- Ionizáló sugárzás az állkapcsokat a fogfejlődés során ( odontogenezis )
- Kemoterápia a fogfejlődés során
- Marshall-szindróma
- Rieger-szindróma
- Fokális dermális hypoplasia
- Silver-Russell szindróma
- szindróma
- Gorlin-Chaudhry-Moss szindróma
- Coffin-Siris szindróma
- Salamon syndrome
- Ajak- és szájpadhasadék

Mások közé tartozik a trichorhinopharyngealis, odontotrichomelic, neuroectodermális és dermo-odontodysplasia szindrómák.

Kezelés
A ki nem tört mikrodonták műtéti eltávolítását tehetik szükségessé a ciszták kialakulásának megelőzése érdekében . A kitört mikrodonták, különösen az oldalsó csapok, kozmetikai aggályokat okozhatnak. Az ilyen fogak normál méretű fogakra visszaállíthatók, jellemzően kompozit felépítésekkel vagy koronákkal. Súlyos esetekben fogszabályozásra lehet szükség a fogak közötti rések lezárására.

Epidemiológia
A nőket gyakrabban érinti, mint a férfiakat, és az állapot gyakrabban fordul elő maradó (felnőtt) fogakon, mint tejfogakon (tejfogak vagy tejfogak).Amelogenesis imperfecta


Az Amelogenesis imperfecta (AI) egy veleszületett rendellenesség, amely a zománc vagy a fogkorona külső rétegének ritka rendellenes képződésével jár, és nincs összefüggésben semmilyen szisztémás vagy általános állapottal. A zománc főleg ásványi anyagokból áll, amelyeket a benne lévő fehérjék képeznek és szabályoznak. Az Amelogenesis imperfecta a zománc fehérjéinek (ameloblasztin, enamelin, tuftelin és amelogenin) hibás működésének köszönhető, ami az amelogenezis révén létrejövő rendellenes zománcképződés eredménye.

Az amelogenesis imperfecta-ban szenvedő emberek fogai rendellenes színűek lehetnek: sárga, barna vagy szürke; ez a rendellenesség mindkét fogazat tetszőleges számú fogát érintheti. A zománchipoplázia az egyén mesterséges intelligenciájának típusától függően többféleképpen nyilvánul meg (lásd alább), gyakoriak a gödrös és sík alakú hibák. A fogaknál nagyobb a fogszuvasodás kockázata, és túlérzékenyek a hőmérséklet-változásokra , valamint a gyors kopásra , a fogkő túlzott lerakódására és az íny hiperpláziára. A mesterséges intelligencia legkorábbi ismert esete a Paranthropus robustus nevű kihalt emberfajban található, az egyének több mint egyharmadánál jelentkezik ez az állapot.

Genetika
Számos génexpresszió szükséges a zománc kialakulásához, ahol a megfelelő mátrixfehérjék és proteinázok átíródnak a rendszeres kristálynövekedéshez és a zománc mineralizációjához.

Mutációk az AMELX -ben , ENAM , MMP20 , KLK-4 , FAM83H , WDR72 , C4orf26 , SLC24A4, LAMB3 és ITGB6 gének amelogenesis imperfecta-t (nem szindrómás formát) okoznak. Az AMELX és az ENAM a fejlődő fogzománc extracelluláris mátrix fehérjéit, valamint a KLK-4- et és az MMP20 -at kódoljaproteázokat kódolnak, amelyek segítik a szerves anyagok lebontását a zománcmátrixból az amelogenezis érési szakaszában . Az SLC24A4 egy kalcium transzportert kódol, amely a kalcium transzportját közvetíti a fejlődő zománc felé a fogfejlődés során . Kevesebbet tudunk az amelogenesis imperfecta-ban szerepet játszó más gének működéséről.

A kutatók arra számítanak, hogy további gének mutációit valószínűleg az amelogenesis imperfecta okaként azonosítják.

Az Amelogenesis imperfecta eltérő öröklődési mintázatú lehet a megváltozott géntől függően. Az ENAM gén mutációi a leggyakoribb ismert ok, és leggyakrabban autoszomális domináns mintázatban öröklődnek. Az ilyen típusú öröklődés azt jelenti, hogy a megváltozott gén egy példánya minden sejtben elegendő a rendellenesség kialakulásához.

Az Amelogenesis imperfecta szintén autoszomális recesszív mintázatban öröklődik; a rendellenesség ezen formája az ENAM , MMP20 , KLK4 , FAM20A , C4orf26 vagy SLC24A4 gének mutációiból eredhet. Az autoszomális recesszív öröklődés azt jelenti, hogy minden sejtben a gén két példánya megváltozik.

Az amelogenesis imperfecta esetek körülbelül 5%-át az AMELX gén mutációi okozzák, és X-hez kötött mintázatban öröklődnek. Egy állapot akkor tekinthető X-hez kötöttnek, ha a rendellenességet okozó mutált gén az X-kromoszómán, a két nemi kromoszóma egyikén található. A legtöbb esetben az X-hez kötött formájú férfiaknál súlyosabb fogászati ​​rendellenességek tapasztalhatók, mint az érintett nőknél. A legújabb genetikai vizsgálatok arra utalnak, hogy az amelogenesis imperfecta esetek jelentős részének okát még fel kell fedezni.

Diagnózis
A mesterséges intelligencia klinikai megjelenése alapján osztályozható:

1. típus - Hipoplasztikus
Rendellenes vastagságú zománc a zománcmátrix képződésének hibája miatt. A zománc nagyon vékony, de kemény és áttetsző, és véletlenszerű gödrök és barázdák lehetnek. Az állapot autoszomális domináns, autoszomális recesszív vagy x-hez kötött mintázatú. A zománc megjelenésében eltér a dentintől, mint a normál funkcionális zománc.

2. típus - Hipomaturáció
A zománc hangvastagságú, lyukas megjelenésű. Kevésbé kemény a normál zománchoz képest, és hajlamos a gyors kopásra, bár nem olyan intenzív, mint a 3-as típusú AI. Az állapot autoszomális domináns, autoszomális recesszív vagy x-hez kötött mintázatú. A röntgenfelvételeken a zománc radiodenzitásában a dentinhez hasonlítható.

3. típus - Hipokalcifikált
Zománchiba a zománc meszesedésének meghibásodása miatt, ezért a zománc normál vastagságú, de rendkívül törékeny, átlátszatlan/krétás megjelenésű. A fogak hajlamosak a foltosodásra és a gyors kopásra, így láthatóvá válik a dentin. Az állapot autoszomális domináns és autoszomális recesszív mintázatú. A röntgenfelvételeken a zománc kevésbé tűnik átlátszatlannak, mint a dentin.

4. típus - Hipomatikus hipoplasztikus zománc taurodontizmussal
A zománc megjelenése változatos, az 1. és a 2. típusú mesterséges intelligencia vegyes jellemzőivel. Minden 4-es típusú AI-ban közös a taurodontizmus. Az állapot autoszomális domináns mintázatú. Egyéb gyakori jellemzők közé tartozik az elülső nyitott harapás, taurodontismus , fogérzékenység.

A differenciáldiagnózis magában foglalná a fogászati ​​fluorózist , a nagyőrlő -metszőfog-hipomineralizációt , a fogfejlődés kronológiai rendellenességeit.

Kezelés
A megelőző és helyreállító fogápolás nagyon fontos, valamint esztétikai szempontok is fontosak, mivel a korona sárgás színű a dentinnek a zománcvesztés miatt. A kezelés fő célja a fájdalomcsillapítás, a beteg fogazatának megőrzése, valamint a páciens okklúziós függőleges magasságának kezelése és megőrzése.

Számos tényezőt kell figyelembe venni a kezelési lehetőségek eldöntésekor, mint például az AI besorolása és súlyossága, a beteg szociális története, klinikai leletek stb. Az AI-t számos osztályozási osztályba sorolják, de ennek az állapotnak az általános kezelése hasonló.

Időnként teljesen fedő koronákat használnak a felnőttek kopott zománcának kompenzálására, így kezelve a beteg által tapasztalt érzékenységet. Általában rozsdamentes acél koronákat használnak gyermekeknél, amelyeket felnőtt koruk után porcelánnal helyettesíthetnek. Ezek segítik az okkluzális vertikális dimenzió megőrzését.

Az esztétika megoldható kompozit vagy porcelán héjak elhelyezésével, a páciens tényezőitől, például életkorától függően. Ha a páciensnek elsődleges vagy vegyes fogazata van, ideiglenesen laboratóriumban készített kompozit héjak biztosíthatók, amelyeket állandó porcelán héjakra kell cserélni, miután a páciens állandó fogazata stabilizálódott. A páciens szájhigiéniáját és étrendjét ellenőrizni kell, valamint ezek szerepet játszanak a jövőbeni pótlások megtartásának sikerében.

A legrosszabb esetben előfordulhat, hogy ki kell húzni a fogakat, és implantátumra vagy műfogsorra lesz szükség. Az érintett fogak idegeinek elvesztése fordulhat elő.

Epidemiológia
Az amelogenesis imperfecta pontos előfordulása bizonytalan. A becslések széles skálán mozognak, az észak-svédországi 700 emberből 1-től az Egyesült Államokban 1:14000-ig. Az amelogenesis imperfecta prevalenciáját nem emberi állatokban nem tárták fel, de jelenlétét megfigyelték.

Ezt az állapotot nem okozza és nem is egyenértékű a fogászati ​​fluorózissal . Az amelogenesis imperfecta megnyilvánulása, amelyet „hósapkaként” ismernek, a külső prizma nélküli zománcrétegre korlátozódik. Felületesen hasonlíthat a fogászati ​​fluorózisra, és a „hótakaró” kifejezést leíró kifejezésként is használhatjuk a fogászati ​​fluorózis egyes eseteiben.

Responsive image
Amelogenesis imperfectaDetinogenesis imperfecta


A Dentinogenesis imperfecta (DI) a fogfejlődés genetikai rendellenessége . Autoszomális domináns mintázatban öröklődik , a 4q21 kromoszóma mutációi eredményeként a dentin sialophosphoprotein génben (DSPP). Ez az egyik leggyakrabban előforduló autoszomális domináns jellemző emberben. A Dentinogenesis imperfecta becslések szerint 6000-8000 emberből 1-et érint.

Ez az állapot a fogak elszíneződését (leggyakrabban kékesszürke vagy sárgásbarna színét) és áttetszővé teheti, ami opálos fényt ad a fogaknak. A fogak is gyengébbek a normálnál, ezért hajlamosak a gyors kopásra, törésre és elvesztésre. Ezek a problémák csak a tejfogakat (elsődleges/tejfogakat), vagy a tejfogakat és a felnőtt (tartós) fogakat egyaránt érinthetik, a tejfogakat általában súlyosabban érintik.

Bár a genetikai tényezők a betegség fő okai, minden környezeti vagy szisztémás zavar, amely akadályozza a meszesedést vagy a kalcium metabolizmusát, szintén anomális dentin kialakulásához vezethet.

Klinikai bemutatás
A klinikai jellemzők a következők:

- Elszíneződött fogak – a fogak borostyánsárgák, barnák, kékek vagy opálosak lehetnek
- A fogkoronának hagymás alakja a nyakszűkület miatt
- Fogkopás / Nem szuvas fogfelszíni veszteség (NCTSL) - a gyengén mineralizált dentin miatt a fog zománca nincs alátámasztva, majd a harapási erők hatására elnyíródik vagy letörik. Ez szabaddá teszi az alatta lévő, gyengén mineralizált dentint, amely kevésbé ellenáll a kopásnak. Emiatt a kopás és a kopás jellemzői nyilvánvalóvá válhatnak.
- Az okkluzális vertikális dimenzió (OVD) csökkenése – ez másodlagos a fogkopáshoz/NCTSL-hez képest. A csökkent OVD craniofacialis dysgnathiához, rossz fogesztétikához, valamint rágási, nyelési, beszéd- és étkezési zavarokhoz vezethet.

A baba (elsődleges) fogak általában súlyosabban érintettek, mint a felnőtt (tartós) fogak.

A zománc általában korán elvész, mivel a dentinozománc csomópontnál (DEJ) kialakuló hámlás elvesztése miatt tovább hajlamos a kopásra . Feltételezték, hogy a hámlás jótékony hatással van a fogak mechanikai tulajdonságaira, mivel megerősíti a zománc és a dentin közötti horgonyt. A fogak azonban nem érzékenyebbek a fogszuvasodásra, mint a normál fogak.

A fogágybetegség vagy az ínybetegség gyakori felfedezés a dentinogenesis imperfecta-ban szenvedő egyének körében, annak ellenére, hogy nincs klinikai fogszuvasodás (fogszuvasodás). Ennek oka jelenleg nem teljesen érthető.

Egyes dentinogenesis imperfectában szenvedő betegek többszörös periapikális tályogban szenvednek, amely nyilvánvalóan a pulpa obliterációja miatti másodlagos pulpális fojtogásból vagy a kiterjedt koronakopás következtében fellépő pulpából ered. Előfordulhat, hogy apikális műtétre van szükségük az érintett fogak megmentéséhez.

Vegye figyelembe, hogy bár a dentin expozíció gyakori klinikai lelet, a dentinogenesis imperfecta-ban szenvedő egyének általában nem tapasztalnak fogérzékenységet , mivel a kitett dentin jellemzően szklerózisos (keményedett), ezáltal üvegesnek/fényesnek tűnik.

Radiográfiai bemutató
A radiográfiai jellemzők a következők:

- A fogkorona hagymás alakja, kifejezett nyakszűkülettel
- Kis pép vagy teljes pép eltüntetése
- Kicsi vagy eltünt gyökércsatorna
- Pép kövek jelenléte
- Keskeny és kicsi gyökerek
- Periapikális radiolucencia klinikai patológia, például fogszuvasodás (fogszuvasodás) nélkül

Bemutatás a Dentinogenesis Imperfecta altípusa szerint
A klinikai és radiográfiai jellemzők a dentinogenesis imperfecta altípusa szerint kategorizálhatók (lásd a Shield osztályozását az Osztályozás részben):

I. típus
Klinikailag mind a baba (elsődleges), mind a felnőtt (tartós) fogak gyakran borostyán színűek és áttetszőek, és súlyos kopás jeleit mutatják . Az elsődleges fogak látványosabb megjelenésűek, mivel vékonyabb zománcréteg borítja a dentint, így a dentin abnormális színe jobban észrevehető.

Radiográfiailag az érintett fogak gyökerei rövidek és keskenyek, és a fogkitörés előtt vagy röviddel utána a dentin hipertrófia miatt eltünt pulpák vannak.

Ezeknek a tüneteknek a súlyossága változó, egyes fogak a pulpa teljes eltüntetésével járnak, míg más fogak normál, egészséges dentinnel rendelkeznek.

Néhány I. típusú eset klinikai lelet nélkül jelentkezik, csak radiográfiai eltérésekkel.

II. típus
A II. típus klinikai és radiográfiai megjelenése hasonló az I. típushoz, néhány megkülönböztető jellemzővel:

- A hagymás koronák gyakoriak, kifejezett nyakszűkülettel
- A szájban lévő összes fog érintett, súlyos eltérések jelen vannak a baba (elsődleges) és a felnőtt (maradandó) fogakban is. Ez ellentétben áll az I. típussal, ahol a prezentáció változékonyabb
- Ritkán az egyének szenzorineurális hallásvesztést mutatnak . Javasoljuk, hogy ez a hallásvesztés másodlagos jellemzője a kopásnak ; az ilyen típusú fogkopás az állkapocs túlzáródását okozhatja, a belső fül alakjának későbbi megváltozásával, ezáltal halláskárosodást okozva. A valódi ok azonban továbbra sem ismert.

III. típus
Az I. és II. típusú klinikai és radiográfiai jellemzők hasonlóak a felnőtt (tartós) fogakhoz. A fő megkülönböztető jellemző a "héjfogak", ez a kifejezés a baba (elsődleges) fogak egyedi megjelenésének leírására szolgál; az elsődleges fogak többszörösen ki vannak téve a pulpából, és radiográfiailag üregesnek tűnnek, mivel a dentinréteg vékony (dentin hypotrophia), és a pulpakamra nagyon nagy.

Szövettan
A zománc szabályos szerkezetű, de a dentin szerkezetében és az amelo-dentinális csomópontban eltérések vannak. Ezek a rendellenességek a következők:

- Kevesebb dentintubulus
- A dentintubulusok lehetnek kisebb átmérőjűek, szabálytalan alakúak, és el is tűnhetnek
- Az apatit kristályok rendellenes morfológiája
- Magasabb víz- és kollagéntartalom a dentin szerves komponensében (további információért lásd a Struktúra részt a dentin oldalon)

Osztályozás
Pajzs osztályozás (1973)
Ez a dentinogenesis imperfecta legszélesebb körben használt osztályozása, és az állapotot 3 típusra osztja:

I. típus
Az Osteogenesis Imperfecta -val (OI) kapcsolatos DI. A hasonló fogászati ​​rendellenességekkel járó DI típus általában egy autoszomális domináns tulajdonság változó expresszivitással, de lehet recesszív, ha a kapcsolódó osteogenesis imperfecta recesszív típusú.

A közelmúltban végzett genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy az 1-es típusú kollagén fehérjéket kódoló gének mutációi, a COL1A1 és a COL1A2 összefüggenek ezzel a típusú DI-vel.

Nem minden OI-ban szenvedő egyén rendelkezik dentinogenesis imperfecta-val, és a DI prevalenciája az OI altípusától függően változik:

- A DI magasabb prevalenciája a III-as és IV-es típusú OI-ban szenvedők között 43-82%, illetve 37-100%.
- Alacsonyabb a DI prevalenciája az I. típusú OI-ban szenvedő egyének között, 8-40%
- Más OI-altípusokról nem állnak rendelkezésre adatok.

II. típus
DI nincs társítva OI-val. Olyan embereknél fordul elő, akiknek nincs más örökletes rendellenességük (pl . Osteogenesis imperfecta). Ez egy autoszomális domináns tulajdonság. Néhány II-es típusú családban a fogászati ​​rendellenességek mellett progresszív halláskárosodás is van. Örökletes opálos dentinnek is nevezik.

III. típus
Brandywine izolátum. Ez a típus ritka, csak az egyesült államokbeli Maryland eldugott populációiban fordul elő. A II. típusú DI-hez hasonlóan ez a típus sem kapcsolódik az OI-hoz. Domináns jellemzője a harang alakú koronák, különösen a maradó fogazatban. Az I-es és II-es típustól eltérően héjszerű megjelenésű és többszörös pulpával rendelkező fogakat tartalmaz.

A dentin szialofoszfoproteint (DSPP) kódoló gén mutációi a II-es és III-as típusú DI-hez kapcsolódnak. A DSPP egy polipeptid, amely 3 fehérjét eredményez; dentin szialoprotein (DSP), dentin glikoprotein (DGP) és dentin foszfoprotein (DPP). Úgy gondolják, hogy a DPP fehérje hozzájárul a hidroxiapatit kristályok kialakulásához és növekedéséhez, amely alapvető kristály, amely széles körben elterjedt a mineralizált dentinben és a zománcban . A DGP és DSP fehérjék funkciója nem teljesen ismert.

Genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy a II. és a III. típus a dentinogenesis imperfecta azonos altípusa lehet, csak a súlyosságban különböznek egymástól.

de La Dure-Molla, Foruner és Berdal (2015)
De La Dure-Molla, Foruner és Berdal a Shield Classification (1973) helyébe új osztályozást javasoltak. Ezt az új besorolást úgy tervezték, hogy kiküszöbölje elődje hiányosságait, főként a Shield osztályozás használatának klinikai nehézségeit az altípusok közötti átfedő jelek és tünetek miatt.

Ebben a besorolásban a szerzők azt javasolják, hogy a DSPP ( dentine sialophosphoprotein ) betegségeket, azaz a dentinogenesis imperfectát és a dentin dysplasiát együttesen "Dentinogenesis imperfecta"-nak nevezzék, és az altípusokat az állapot súlyossága szerint határozzák meg. Van néhány kivétel:

- Shields' Dentin dysplasia I. típusú – ez az állapot egyedülálló abban, hogy csak a gyökérfejlődést érinti, és külön-külön „radicularis dentin dysplasia”-nak nevezik az új osztályozásban.

- Shields' Dentinogenesis Imperfecta I. típus – ezt az altípust ez az új osztályozás nem ismeri el, mivel a szerzők más betegségnek tekintik, mivel ez az osteogenesis imperfecta szindróma.

Enyhe típusú
Az elsődleges (csecsemő) fogak mérsékelten érintettek. A maradó (felnőtt) fogak nem színeződnek el, vagy az elszíneződés enyhe (szürke színű). Kismértékben vagy egyáltalán nem kopás (fogkopás) látható. A fogak koronája lehet gömbölyű, és a cementozománc csomópontnál (CEJ) erősen összeszűkült. Radiográfiailag a pulpa részleges eltüntetésére utaló bizonyíték, "bogáncs alakú megjelenéssel".

Mérsékelt típus
A fogak mérsékelten elszíneződtek (kék, szürke vagy borostyánszínű opálos). A koronamagasság lerövidülése nyilvánvalóvá teszi a kopást. A CEJ-nél a koronák hagymásnak tűnhetnek, szembetűnő összehúzódással. Radiográfiailag a pép kicsi vagy teljesen eltünt. A gyökerek vékonyabbnak és rövidebbnek tűnnek az átlagosnál. Periapicalis patológia lehet.

Súlyos típus
A fogak erősen elszíneződtek (barna opálos). A koronák nagyon rövidek az erős kopás miatt. A CEJ-nél a koronák hagymásnak tűnhetnek, szembetűnő összehúzódással. Radiográfiailag a pulpa nagynak tűnik, és a dentinréteg vékony ("héjfogak", a Bemutatás részben leírtak szerint). A gyökerek vékonyak és rövidek. Több periapikális patológia is lehet.

Radicularis dentin dysplasia
Ezt az altípust a Shields-féle I. típusú dentin dysplasia helyett alkalmazzák, amelyben csak a fogak gyökerei érintettek. Mind az elsődleges, mind a maradandó fogak érintettek. A fogak klinikailag normálisnak tűnnek. Radiográfiailag a gyökerek rövidebbek és lekerekített csúcsukkal összeforrtak.

Diagnózis
Annak megállapítására, hogy az állapot öröklődött-e, ajánlatos megkérdezni, hogy van-e más családtagban Dentinogenesis imperfecta. A családi anamnézis hiánya azt jelezheti, hogy az állapotot megszerezték.

Javasoljuk, hogy a fogorvos/orvos állapítsa meg, hogy az állapot egy másik örökletes állapot szindrómája-e, mint például:

- Osteogenesis imperfecta – I. típusú Dentinogenesis Imperfectát jelez
- Ehlers Danlos szindróma
- Goldblatt szindróma
- Schimke immun-osseus diszplázia
- csontrendszer-genitális szindróma
- Osteodysplasiás és primordiális alacsony termet, súlyos mikrodontiával
- Opálos fogak
- Gyökértelen őrlőfogak

Hasznos lehet érdeklődni az osteogenesis imperfecta tüneteiről , mivel az I. típusú Dentinogenesis Imperfecta (Shield osztályozása) az osteogenesis imperfecta-val jár.

A figyelemre méltó információk:

- Minimális trauma által okozott csonttörés anamnézisében
- Alacsony termetű
- Kék sclera
- Halláskárosodás

Az osteogenesis imperfecta gyakori fogászati ​​​​jellemzői:

- Hypodontia
- Oligodontia
- Taurodontizmus
- Kitöretlen maradandó 2. őrlőfogak, a kitörés útjában nincs akadály
- Retrognatikus maxilla

Differenciáldiagnózis
- Az amelogenesis imperfecta hipokalcifikált formái
- Veleszületett eritropoetikus porfiria
- fogvesztést okozó állapotok, pl . Kostmann-kór, ciklikus neutropenia, Chediak-Hegashi-szindróma, hisztiocitózis X , Papillon-Lefevre-szindróma
- A fogak maradandó elszíneződése, amelyet olyan gyógyszerek okoznak, mint a tetraciklinek, vagy olyan egészségügyi állapotok, mint az angolkór

Kezelés
Fontos a megelőző és helyreállító gondozás, valamint az esztétikai szempont. Ez biztosítja a páciens függőleges arcmagasságának megőrzését a felső és alsó fogak között, amikor együtt harapnak. A kezelés alapja a különböző típusú DI-k esetében, ahol a megelőzés, az okkluzális arcmagasság megőrzése, a funkció fenntartása és az esztétikai igények prioritást élveznek. A megelőző erőfeszítések korlátozhatják a pulpában előforduló patológiákat, ami a jövőbeni endodonciai beavatkozásokat kevésbé nehézkessé teheti, jobb eredménnyel.

Kihívások kapcsolódnak a DI által érintett fogak gyökérkezeléséhez a pulpakamra és a gyökércsatorna obliterációja vagy az ilyen terek beszűkülése miatt.

Ha javallott a gyökérkezelés, azt hasonló módon kell elvégezni, mint bármely más fogat. További megfontolás tárgyát képezi a gyökérkezelt fog helyreállítása, mivel annak gyengébb a dentinje, amely nem biztos, hogy ellenáll a helyreállításnak.

Az okkluzális arcmagasság megőrzése megoldható rozsdamentes acél koronák használatával, amelyek az elsődleges fogakhoz ajánlottak, ahol az okkluzális arcmagasság jelentősen csökkenhet a fogszövet elvesztése miatt a kopás, a zománc eróziója következtében.

A legtöbb esetben teljes fedésű koronák vagy furnérok (kompozit/porcelán) szükségesek az esztétikus megjelenéshez, valamint a további kopás megelőzéséhez. Egy másik kezelési lehetőség a ragasztás, világosabb zománcot helyezve a fogak legyengült zománcára, és sok ilyen kötési kezeléssel a fogak fehérebbnek tűnnek a szem számára, de a fogak belül és a burkolat alatt továbbra is ugyanazok. A fogak meggyengült állapota miatt számos elterjedt kozmetikai eljárás, például fogszabályzó és hidak nem megfelelőek a Dentinogenesis imperfecta-ban szenvedő betegek számára, és valószínűleg még nagyobb károkat okoznak, mint amennyit javítani kívántak.

A fogfehérítés (fehérítés) ellenjavallt, bár a jelentések szerint bizonyos sikerrel halványítja a DI fogak színét; mivel azonban az elszíneződést elsősorban az alatta lévő sárgásbarna dentin okozza, ez önmagában valószínűleg nem hoz normális megjelenést jelentős elszíneződés esetén.

Jelentős kopás esetén túlfogsor írható elő a megmaradt fogak további kikopásának megelőzésére és az okkluzális arcmagasság megőrzésére.

Az OI-hoz társított DI kezelése
A biszfoszfonátokat a közelmúltban vezették be számos csontbetegség, köztük az osteogenesis imperfecta kezelésére.

Ennek a gyógyszernek a fogászati ​​kezelésekkel kapcsolatos elismert kockázata a biszfoszfonátokkal összefüggő állkapocs-oszteonekrózis (BRONJ). Ennek a kockázatnak az előfordulása olyan fogászati ​​sebészeti eljárásokkal jár, mint az extrakció.

A fogorvosoknak ezért körültekintően kell eljárniuk, amikor olyan 2-es típusú DI-ben szenvedő betegeknél végeznek fogászati ​​beavatkozásokat, akik esetleg biszfoszfonát-kezelésben részesülnekDentin dysplasia


A dentin dysplasia ( DD ) egy ritka genetikai fejlődési rendellenesség , amely befolyásolja a fogak dentintermelését, és általában autoszomális domináns öröklődést mutat, ami a gyökér fejlődési rendellenességét okozza. 100 000 betegből körülbelül 1-nél érinti az elsődleges és a maradandó fogakat is. Normál zománc, de atipikus dentin jelenléte jellemzi abnormális pulpális morfológiával. Witkop [1] 1972-ben a DD-t két típusba sorolta, amelyek az I. típusú (DD-1) a radikuláris típus, a II. típusú (DD-2) pedig a koronális típus. A DD-1-et a radiográfiai jellemzők alapján 4 különböző altípusra osztották (DD-1a, 1b, 1c, 1d).

Jelek és tünetek
Klinikailag a fogak színe és morfológiai megjelenése normális; azonban általában nagyon mozgékonyak és idő előtt hámlanak.

Az elsődleges és a maradandó fogakat egyaránt érintheti az I. vagy II. típusú dentin diszplázia. A II-es típusú dentin dysplasia által érintett tejfogak azonban jellegzetes kékes-borostyán elszíneződést mutatnak, míg a másik fogazat normálisnak tűnik.

Responsive image

Okok
Az 1-es típusú kollagén mutációja (COL1 A1, COL1 A2) DI-1-et okoz. Ez hasonló a szisztémás állapot fogászati ​​jellemzőihez, amelyeket osteogenesis imperfect néven ismerünk. A DI-2, DI-3 és DD-2 ugyanazt a genetikai mutációt tartalmazza a dentin-szialofoszfoproteinben , amely a 4. kromoszómán található. Ezek autoszomális domináns betegségek teljes penetranciával és változó expresszivitással. Ugyanazon genetikai mutáció miatt ezek a betegségek gyakran átfedő klinikai és radiográfiai jellemzőket eredményeznek. Ezért az uralkodó elméletek azt sugallják, hogy a DI-2, DI-3 és DD-2 egyetlen, változó súlyosságú expressziós entitásként sorolhatók be. A DD-1 okait azonban még elméletileg kell megfogalmazni.

Diagnózis
A diagnózis többnyire általános kivizsgáláson és röntgenfelvételeken alapul, és akkor kell elkészíteni, ha a fogak rendellenességének gyanúja merül fel, mivel az érintett fogak többsége normális klinikai megjelenésű.

A differenciáldiagnózis nagyon fontos a végleges diagnózishoz, mivel a dentin dysplasia egyes radiográfiai vagy szövettani jellemzői hasonlóságot mutathatnak különböző rendellenességekkel:

- Dentinogenesis imperfecta
- Odontodysplasia
- Calcinosis
- Osteogenesis imperfecta
- Ehlers-Danlos szindrómák
- Goldblatt szindróma
- Schimke immun-csontos dysplasia
- Brachio-csontrendszer-genitális szindróma.

I. típus: Radicularis típus
Az I. típust radicularis dentin dysplasia néven ismerték, mivel a fogak fejletlen gyökérrel és kóros pulpaszövettel rendelkeznek. A korona morfológiája és színe többnyire normálisnak tűnik, de előfordul, hogy a fogak enyhén borostyánsárga színűek vagy kékesbarna fényűek az elsődleges fogaknál, ahol nincs vagy csak éretlen gyökérfejlődés. A fogak többnyire rosszindulatúak, és nagyobb a törés kockázata.

Radiográfiai jellemző
Más szavakkal, az érintett elsődleges fogak gyökerei általában abnormális alakúak vagy a normálnál rövidebbek. A „félhold/félhold alakú” pépkamra-maradvány a maradó fogakban röntgenfelvételeken látható. A gyökerek sötétebbnek vagy radiolucent/hegyesnek és rövidnek tűnhetnek, apikális szűkülettel . A dentin abnormálisan rakódik le, és túlzott növekedést okoz a pulpakamrában . Ez csökkenti a pulpateret, és végül a pulpaüreg hiányos és teljes eltüntetését okozza a maradandó fogakban. Néha periapikális patológia vagy ciszták láthatók a gyökércsúcs körül. A periapikális radiolucenciával/patológiával összefüggő DD legtöbb esetét radicularis cisztákként diagnosztizálták., de némelyikük helyett peri-apicalis graulomát diagnosztizáltak.

II. típus: Koronális típus
A II-es típus többnyire az elsődleges fogak elszíneződését okozza. Az érintett fogak általában barnáskék, barna vagy sárga színűek. Az áttetsző „opaleszcencia” gyakran az egyik jellemző a DD-2 fogak leírására. Egyes esetekben a fogak enyhén borostyán színűek lehetnek, de a legtöbb esetben a maradandó fogak nem változnak, és színüktől, alakjuktól és méretüktől függetlenül normálisnak tűnnek. A fogászati ​​röntgen a kulcsa a dentin diszplázia diagnosztizálásának, különösen a maradandó fogakon. A pépkamra rendellenességei a fő jellemzők a végleges diagnózis felállításához.

Az elsődleges fogakban a coronalis dentin dysplasia hasonlónak tűnhet a Dentinogenesis Imperfecta II-es típusához (DG-II), de ha a rendellenességek a maradandó fogakban kifejezettebbnek tűnnek, fontolja meg a diagnózis DGI-II-re cserélését DD-2 helyett.

Radiográfiai jellemzők
Koronális típusban a fogak normál gyökerei megnagyobbodott pulpát tartalmaznak, és a gyökerek felé abnormálisan megnyúlnak, amit gyakran „bogáncscsőnek” neveznek a fogászati ​​röntgenfelvételeken. Emellett a kóros meszesedések miatt számos pépkő található a pépkamrákban. Az elsődleges fogaknál a pulpakamra általában teljesen el van tüntetve, de a maradó fogakban a pulpa a kitörést követően részlegesen kiürülhet.

Szövettani jellemzők
Vannak olyan tanulmányok és javaslatok, amelyek célja a DD patogenezisének magyarázata, de az ok fő oka továbbra is tisztázatlan a fogorvosi szakirodalomban. Logan és munkatársai azt javasolták, hogy a fogpapillák a gyökér rendellenes növekedésének vagy fejlődésének oka. Azt is javasolták, hogy a papillákon belüli többszörös degeneratív gócok meszesedése csökkentse a növekedést, és végül a pulpa obliterációjához vezet. Wesley és munkatársai azt sugallják, hogy a rendellenes működésű és/vagy differenciálódású odontoblasztok főként az odontoblasztok és az ameloblasztok közötti atipikus kölcsönhatások következményei.. Szövettanilag a fogak mélyebb rétege abnormális dentin tubuláris mintázatot mutat, strukturálatlan, rendezetlen, tubuláris területekkel, normál zománc megjelenéssel. Az atipikus dentin gömbölyű vagy kis tömege, lekerekített vagy szabálytalan alakú, gyakran látható a pulpában.

Kezelés
A fogorvosok rendelkezésére álló különféle lehetőségek miatt ennek az állapotnak a kezelése továbbra is nehéz lehet. Az endodonciai kezelés nem javasolt olyan fogak esetében, amelyeknél a gyökércsatornák és a pulpaüregek teljesen elzáródnak. A periapicalis tályogok és pulpanekrózis esetén a fogak alternatív kezelése a foghúzás. A retrográd tömés és a periapikális műtét a hosszabb gyökerű fogak kezelési lehetősége, valamint a fogszabályozás. A fogszabályozási kezelés azonban a gyökerek még nagyobb felszívódásához vezethet, ami a fogak további mobilitásához és idő előtti hámláshoz vezethet. Egy másik javasolt kezelés a sikeres szájrehabilitáció érdekében az összes fog eltávolítása, a ciszták küretálása és a páciens teljes fogsor biztosítása. A csontátültetés és a sinus lift technika kombinációja szintén sikeres lehet az implantátum beültetésénél.

Menedzsment
A fogak egészségének megőrzésének legjobb módja a példamutató szájhigiénia gyakorlása. Valószínűleg nagyobb fogvesztés következik be, ha beavatkozásra kerül sor. Azonban olyan tényezők, mint a jelenlegi panasz, a beteg életkora, a probléma súlyossága, befolyásolhatják a kezelési tervet vagy a lehetőségeket.

Rozsdamentes acél koronák
A rozsdamentes acél koronák, amelyeket „hallkoronáknak” is neveznek, megakadályozzák a fogak kopását és fenntartják az okkluzális méretet az érintett elsődleges fogakban. Igény esetén azonban esztétikai okokból kompozit burkolatok vagy kompozit szalagkoronák is hozzáadhatók.

Endodoncia kezelés
Az endodonciai beavatkozás segíthet megőrizni az érintett maradandó fogak meglévő egészségét. Nehéz endodonciai kezelést végezni olyan fogakon, amelyekben a pulpaüregek és a gyökércsatornák elpusztulása következtében tályogok alakulnak ki. A hagyományos terápia alternatívája a retrográd tömés és a periapical curettage. Ezek a terápiák azonban nem ajánlottak túl rövid gyökerű fogak esetén.

Kivehető fogsor
A rövid, vékony gyökerű és markáns nyakszűkületű fogak kevésbé alkalmasak közvetett helyreállításokra, például koronafelhelyezésre. Ha az endodonciai kezelés sikertelen, és a gyökércsúcs körül tályog alakul ki, az érintett fogak eltávolítása lenne a legjobb kezelési lehetőség. A protézis vagy a fogsor feletti rehabilitáció a növekedés befejezéséig tekinthető. Az öntött részleges fogsor is alternatív kezelési lehetőség lehet, és csak akkor működik, ha van néhány fog, amelynek elegendő gyökérhossza van ahhoz, hogy retenciós célt szolgáljon.

Fogászati implantátumok
A fogászati ​​implantátum az egyik olyan kezelési lehetőség, amelyet akkor lehet mérlegelni, ha a növekedés teljesen elért. Azoknál a betegeknél, akiknél a korai fogvesztés miatt maxillo-mandibularis alveolaris sorvadás jelentkezik, az implantátum beültetése előtt alveolaris ridge augmentációs eljárás javasolt. Mind az onlay csontátültetés , mind a sinus lift technikák együtt is végrehajthatók az implantátum beültetése érdekében.Regionális odontodysplasia


A regionális odontodysplasia a fogak nem gyakori fejlődési rendellenessége , amely általában a száj egy bizonyos területén lokalizálódik. Az állapot nem örökletes. Nincs hajlam a fajra, de a nőstények nagyobb valószínűséggel kapnak regionális odontodysplasiát. A fogzománc , a dentin és a pulpa olyan mértékben érintett, hogy az érintett fogak nem fejlődnek megfelelően. Ezek a fogak nagyon törékenyek. A röntgenfelvételeken a fogak a normálnál jobban átlátszónak tűnnek, ezért gyakran „szellemfognak” nevezik őket. A legtöbb eset idiopátiásnak minősül, de egyes esetekben szindrómák, növekedési rendellenességek, idegrendszeri rendellenességek és érrendszeri rendellenességek társulnak. A maradó fogak rendszerint regionális odontodysplasia hatásait mutatják, ha a tejfog érintett. Ezek közül a fogak közül sok nem tör ki, azoknál pedig fokozott a fogszuvasodás és a periapikális gyulladás kockázata.

Kezelés és prognózis
A kezelés és a prognózis általában a fogak megőrzésén és az alveolusok megőrzésén alapul . Kitört fogak esetén az endodoncia egy lehetőség, ha a fog devitalizált és helyreállítható. A ki nem bontott fogak funkciója kivehető részleges fogsorral állítható helyre mindaddig, amíg az összes nagyobb növekedés be nem fejeződik és a végleges pótlás el nem kerül.Diasztéma


A diasztéma (többes szám diastemata, görögül διάστημα, szóköz) egy szóköz vagy rés két fog között. Sok emlősfajnál a diasztéma normális jellemző, leggyakrabban a metszőfogak és az őrlőfogak között. A diasztéma gyakori a gyermekeknél, és felnőtt fogakban is előfordulhat. A diasztémát elsősorban az állkapocs és a fogak mérete közötti kapcsolat felborulása okozza.